Reklamace

Reklamační řád


Kdy uplatnit reklamaci

Kupující má právo uplatnit reklamaci v případě že zakoupená věc :

Jak uplatnit reklamaci

Reklamaci zboží dodaného společností GP-podlahy s.r.o., můžete uplatnit níže uvedenými způsoby.

Reklamovaný výrobek můžete:

Reklamovaný výrobek můžete dopravit osobně nebo zaslat na adresy:

GP-podlahy s.r.o.
Dobrovského 3146
54401 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 778 155 145
e-mail: dvurkralove@gppodlahy.cz

Kupující je povinnen předložit vyplněný Reklamační list a doklad o koupi (faktura).

Před zahájením reklamace je vždy vhodné vadu výrobku nafotit a poslat nám k předběžnému posouzení.
Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.
Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Lhůty pro vyřízení reklamací

O oprávněnosti reklamace bude rozhodnuto ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.

Reklamace je vyřizována v co nejkratší době, maximálně však ve 30 denní lhůtě.

Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost,
tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Ukončení reklamace

O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (zpravidla elektronickou poštou), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí podmětu k vyřízení reklamace.

Odstranění závady je zpravidla dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
Peníze za reklamované zboží vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na naší prodejně, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Náklady spojené s dopravou zboží vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
Reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, nesprávnou údržbou, montáží apod.).
Prostřednictvím e-mailu, zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Je přijaté zboží poškozené přepravou ?

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená,je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně zaslat i prodávajícímu
a zároveň ihned prodávajícímu telefonicky oznámit tuto skutečnost.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 840 775 775.
DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.
Toptrans: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 267 101 601.
Geis: oznamte do 3 pracovního dne na tel. 951 277 777.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu.
Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím e-mailu a my vám následně poradíme jak dále postupovat.

Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.
Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má společnost GP-podlahy s.r.o., právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Zboží si můžete vyzkoušet, tímto Vaše právo nezaniká.
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
U zboží, které bylo použito, mohou vzniknout náklady, které bude mít společnost GP-podlahy s uvedením zboží do původního stavu a tyto náklady mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Zde si můžete stáhnout formulář odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, ne pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře odstoupení od smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi společně se zbožím a nebo na svoji e‑mailovou adresu.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Co je dobré vědět o právu odstoupení od smlouvy

INFORMACE

 • O nás
 • Obchodní podmínky
 • Reklamační řád
 • Ochrana osobních dat
 • SERVIS

 • Katalogy
 • Ceník služeb
 • Instalace podlahovin
 • Čištění a údržba
 • KONTAKT

  GP-podlahy s.r.o.

  Dobrovského 3146
  544 01 Dvůr Králové n/L
  telefon: 778 151 145
  e-mail: gppodlahy@gppodlahy.cz
  IČ: 05672741
  DIČ: CZ05672741